“Ureacljea mea-ndreaptâ cântări ascultâ
Di cari – nastânga-i sâtulâ!
Frâmtea, tsi-i singurâ – fineri apreasâ-
Tru sineal-lj, trâ ea mashi lunjinâ…” K.M.